REGULAMIN

 

Regulamin korzystania z urządzeń: 

 

 1. Rodzice lub opiekunowie, nadzorują i dbają o bezpieczeństwo dzieci

 2. Rodzice i opiekunowie, odpowiadają za zdarzenia losowe oraz zachowanie swoich podopiecznych

 3. Dojrzali uczestnicy zabawy, wchodzą na urządzenia z własnej woli i na własną odpowiedzialność

 4. Uczestnicy przed wejściem są zobowiązani ściągnąć obuwie oraz wszelkie twarde elementy ubioru

 5. Obsługa urządzenia, nie przechowuje na prośbę uczestników żadnych rzeczy i nie odpowiada, za pozostawione rzeczy 

 6. Na urządzenia, można wchodzić tylko w miejscach do tego wskazanych

 7. Nie wolno dotykać elementów technicznych sprzętu jak kable, kotwy, dmuchawy, liny

 8. Uczestnicy, przebywający w jednej chwili na urządzeniu, zawsze są w liczbie nie większej niż wskazuje instrukcja producenta sprzętu

 9. W czasie wystąpienia negatywnych zjawisk pogodowych, nie wolno wchodzić na urządzenia

 10. Na urządzenia można wchodzić tak długo, jak długo jest zachowana dobra widoczność

 11. W przypadku uczestników niezdyscyplinowanych, agresywnych, wulgarnych, obsługa ma prawo zabronić wejść na urządzenia

 12. Z urządzeń nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu

 13. Na urządzenia, nie wolno wnosić żadnych twardych oraz ostrych przedmiotów

 14. Uczestnicy zabawy mają obowiązek zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa 

 

 regulamin

 

 

 

eliminator ninja warrior thumb

Obsługujemy eventy w całej Polsce

Zaproś nas na Twój event